BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304102

Data: 30 października 2002 r
Nr uchwały: 400/ 2002
Dotyczy: sprzedaży samochodu marki FSC - Lublin Żuk stanowiącego wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu
Uchwała nr 400/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 października 2002 r.


w sprawie sprzedaży samochodu marki FSC - Lublin Żuk stanowiącego wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz.1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Zbyć w formie sprzedaży samochód marki FSC - Lublin Żuk A06, rok produkcji 1972 numer rejestracyjny BGS 9295, stanowiący wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
Uzasadnienie


Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu złożył wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż samochodu marki FSC - Lublin Żuk AO6 rok produkcji 1972 r. nr rejestracyjny BGS - 9295.
W opinii rzeczoznawcy stwierdza się, że pojazd uległ całkowitej amortyzacji poprzez 29 letnią eksploatację i obecnie nie przedstawia żadnej wartości rynkowej w związku z powyższym nie celowe byłoby przeprowadzenie remontu kapitalnego.
Art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi, że gospodarowanie mieniem powiatu należy do zadań zarządu powiatu, w związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.

STAROSTA
Leonard Maciejewski