BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Oferty pracy
Ilość odsłon: 85137

Radca prawny w PCPR
Data: 6 grudnia 2006 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Inowrocławiu ul. Poznańska 345 A
88-100 Inowrocław 3

poszukuje na ½ etatu kandydata na stanowisko radcy prawnego

Główne obowiązki:
• wykładnia przepisów prawa
• rozwiązywanie bieżących problemów zakresie świadczonej pomocy społecznej
• pomoc w obsłudze bieżących spraw pracowniczych i organizacyjno-prawniczych leżących w zakresie działania jednostki
• udzielanie pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności podopiecznym PCPR

Wykształcenie ; wyższe prawnicze,

Wymagania konieczne:
• uprawnienia radcy prawnego,
• doświadczenie pracy jako radca prawny w samorządowych jednostkach organizacyjnych działających w zakresie świadczenia pomocy społecznej,

Wymagania pożądane:
• znajomość zagadnień z zakresu pomocy społecznej,
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność

Wymagania dokumenty i oświadczenia wymagane przez kandydata:
• oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych niekaralności za przestępstwa umyślne,
• życiorys i list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów,

Dokumenty należy składać w terminie do 22 grudnia 2006 r.
pod adresem:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Inowrocławiu
ul. Poznańska 345 A
88-100 Inowrocław 3
z dopiskiem: nabór na stanowisko radcy prawnego

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numer telefonu 052 35 92 254

Inowrocław 6 grudnia 2006


Maria Kozłowska
Dyrektor PCPR